Sisteme de control intern managerial

Analiză sistem existent
Elaborare sistem de management
Constituire comisie de implementare
Actualizare organigramă

Necesitatea adoptării unui sistem de control intern managerial, sistem de management adecvat organizației decurge, pe de o parte, din eficientizarea activității acesteia, „a şti precis ce trebuie să faci, cât mai bine şi mai ieftin”.

Detalii mai jos:

Sisteme de control intern managerial

În cazul instituțiilor publice programul propus de societatea noastră pe lângă eficientizarea entității urmărește și conformarea cerințelor prevăzute în OMFP 946/2005 (conformarea cu cerințele standardelor de management/control intern la entitățile publice).

Pachetul complet privind eficientizarea sistemului de manangement și dezvoltarea controlului intern cuprinde:

Etapa I

 • Analiza diagnostic a sistemului de management existent și a controlului intern în cadrul entității (inclusiv la nivel de compartiment);
 • Constituirea și consilierea unei structuri interne la nivelul entității (comisie) cu atribuții privind organizarea, implementarea și menținerea sistemului managerial.

Etapa II

 

 • Elaborarea, derularea și implementarea sistemului de management și a sistemului de control intern propus de consultant și acceptat de structurile interne ale entității (comisie – recomandabil șefii de compartimente).
 • Definirea sistemului de management adecvat activităților (la nivel de compartimente, având ca bază managementul prin buget/obiective, complementar managementul prin proiecte);
 • Actualizarea organigramei (cu descrierea fiecărei structuri (compartimente), descrierea sarcinilor, competențelor și responsabilităților precum și delegarea acestora);
Funcții ale organigramei

Organigrama v-a fi întocmită pe funcțiuni separate.

 • Funcția managerială – de decizie;
 • Funcția de gestiune (deținere) de valori monetare sau bunuri);
 • Funcția de prelucrare și contabilizare a informațiilor;
 • Funcția de verificare și control.
Organigramă
 • Întocmirea / actualizarea codului etic și de integritate la nivelul entității
 • Întocmirea /actualizarea regulamentelor (ROI/ROF)
 • Elaborarea / actualizarea fișelor de post
 • Elaborarea procedurilor (de lucru, operaționale)
 • Întocmirea / actualizarea manualului de politici contabile, procedurile activității financiar contabile;
 • Întocmirea / actualizarea sistemului informatic la nivelul entității;
 • Întocmirea / actualizarea sistemului juridic;
 • Consultanță privind înființarea compartimentului finanțare / atragere de noi fonduri
 • Consultanță privind elaborarea registrelor instituției

În cazul instituțiilor publice legislația de bază aplicabilă:

Ordin MFP nr.946/2005, Ordin MFP nr.1.649/2011 , Ordin MFP nr. 1423/2012 , Ordonanta de Guvern nr. 119 / 1999 , Legea 234/2010, Ordin MFP nr. 522/2003 , Ordin MFP nr. 1.226/2003 , Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2003, Ordin MFP nr. 1.679/2003 , Ordin MFP nr.912/2004

Telefon
0744 871 229
0257 338 429
Sediu
Arad,
strada Cozia nr. 8,
Corp A, ap. 3
Program
Luni - Vineri 09:00 - 17:00