Consultanta contabila si financiara

Activități de contabilitate
Audit financiar
Consultanta contabila si fiscala
Întocmire planuri finanțare

Pentru respectarea legislației aplicabile profesiei, contractarea și decontarea lucrărilor specifice se realizează prin parteneri colaboratori, membrii ai C.E.C.C.A.R. (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România).

Detalii mai jos:

Consultanță contabilă, consultanță financiară

Activitățile de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal includ:

• Servicii de înregistrare a tranzacțiilor comerciale pentru organizații
• Pregătirea sau auditul conturilor financiare
• Examinarea conturilor și certificarea acurateții lor
• Servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice și organizații
• Activități de consultanță și reprezentare a clienților în fața organelor fiscale

A. Efectuăm analize economic – financiare, ca:

• Analiza structurilor financiare;
• Analiza gestiunii financiare și a rentabilității capitalului investit;
• Analize de gestiune a fondului de rulment;
• Întocmirea de planuri de finanțare pe termen mediu și lung;
• Sisteme de credit – leasing, factoring etc;
• Determinarea situațiilor financiare și de gestiune prin rapoarte procesuale;
• Elaborarea de tablouri de finanțare și planuri de trezorerie;
• Elaborarea de tablouri de utilizări și resurse;
• Asistență în prevenirea și înlăturarea dificultăților organizației

B. Lucrări cu caracter financiar – contabil, ca:

• Ținerea sau supravegherea contabilității și întocmirea situațiilor financiare periodice, consolidarea conturilor și bilanțului;
• Acordarea asistenței privind organizarea și ținerea contabilității, inclusiv în cazul sistemelor informatice;
• Elaborarea și punerea în aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat organizației, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune și control prin buget, în baza și cu respectarea normelor generale.
• Atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la organizații.

Telefon
0744 871 229
0257 338 429
Sediu
Arad,
strada Cozia nr. 8,
Corp A, ap. 3
Program
Luni - Vineri 09:00 - 17:00